Základové dosky

Každá stavba musí byť pevne spojená so zemou. Preto už od roku 2004 zabezpečujeme také základové dosky a konštrukcie, ktoré vďaka vysokej kvalite práce a materiálu zaisťujú bezpečnosť stavby a vylučujú jej deformácie.

Viac o základoch domov